พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์มั่น

[Total: 0   Average: 0/5]

พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์มั่น for iOS ダウンロード

พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์มั่น for Android ダウンロード

พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์มั่น

พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์มั่นแอพพลิเคชั่นใช้สำหรับ พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่วัดปทุมวนาราม
การใช้งานง่ายๆเพียงเปิด กล้องด้วยเมนู QR หรือ AR แล้วหลังจากนั่นสองไปที่ภาพวาดเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ และภาพวาดต่างๆในวัดปทุมวนาราม

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です